Zarządzenie Nr 50/05 z dnia 4 VIII 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 50/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 4 sierpnia 2005 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg gminnych


 Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z remontem nawierzchni asfaltowych dróg gminnych: nr 871 położonej w m. Szczytniki, nr 1415 położonej w m. Wolica, nr 893 położonej w m. Stopnica, nr 1517 położonej w m. Mietel, w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji – Mirosław Siekierski – inspektor

 Członkowie:

1. Jan Stachurski – Z-ca Wójta
2. Krzysztof Rogala - podinspektor


§ 2

Ustalam termin odbioru robót - 12.08.2005 roku godz. 10:00. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności przedstawiciela Wykonawcy robót.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1230

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-06 08:45:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-06 09:32:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-06 09:32:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony