Zarządzenie Nr 53/05 z dnia 23 VIII 2005r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 53/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 23 sierpnia 2005r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.


Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/45/2005 z dnia 9 sierpnia 2005r. (pismo Znak: Fn. I. 3011.1/45/2005 z dnia 2005-08-09 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach) i Decyzji Krajowego Biura wyborczego Nr 21/2005 z 16 sierpnia 2005 roku (pismo DKC.3101/42/2005 z dnia 2005-08-18) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85212, § 6310 o kwotę 540 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 751, rozdziale 75108, § 2010 o kwotę 550 zł.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85212, §6060 o kwotę 540 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. Dz. U. Nr 86, poz. 732)

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751, rozdziale 75108, § 4350 o kwotę 550 zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych w urzędzie gminy oraz zapewnienie sprzętu informatycznego niezbędnego do wykonania zadań przez pełnomocnika OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 września 2005 roku.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 


Uzasadnienie.
Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1230

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-06 09:05:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-06 09:34:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-06 09:34:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony