Zarządzenie Nr 55/05 z dnia 29 VIII 2005r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 55/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 29 sierpnia 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r


Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
 w dziale 926, rozdziale 92605 § 4270 o kwotę 12.400 zł.
 w dziale 751, rozdziale 75108 § 4350 o kwotę 550 zł

§ 2

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:
A) w dziale926, rozdziale 92605 § 4300 o kwotę zł 12.400 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektów budowlanych na wykonanie kortu tenisowego 3.500 zł i miasteczka ruchu drogowego 8.900 zł w Stopnicy
B) w dziale 751, rozdziale 75108 § 4110 o kwotę 79 zł
§ 4120 o kwotę 11 zł
§ 4170 o kwotę 460 zł
z przeznaczeniem na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych w urzędzie gminy oraz zapewnienie sprzętu informatycznego niezbędnego do wykonania zadań przez pełnomocnika OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 września 2005 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1225

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-06 09:18:55
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-06 09:35:36
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-06 09:35:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony