Uchwała Nr XXVIII/35/05 z 27 września 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVIII/35/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.43 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy opiniuje negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1410

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 08:29:45
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-10-06 09:14:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 09:14:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony