Zarządzenie Nr 95/05 z dnia 22 XI 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 95/2005
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 22 listopada 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r
 

         Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr15, poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/88/2005 z dnia 9 listopada 2005 roku (pismo Znak: Fn.I.3011.1/88/2005 z dnia 2005-11-14 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach ) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852
    w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 3.300 zł
    w rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 18.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852
 w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 3.300 zł
 w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 18.000 zł

§ 2

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852
    w rozdziale 85212, § 2010 o kwotę 104.874 zł
    w rozdziale 85219, § 2030 o kwotę 2.800zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852
    w rozdziale 85212, § 3030 o kwotę 104.874 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych
    w rozdziale 85219, § 3040 o kwotę 2.800 zł
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – na nagrody dla pracowników jednostek z okazji „ Święta pracownika socjalnego”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1242

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-12-02 10:51:17
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-12-02 12:20:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-12-02 12:20:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony