Uchwała Nr XXX/56/05 z 29 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXX/56/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2006r.

 Na podstawie art.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2006 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:

Plan pracy Rady Gminy na 2006 rok
(U56zal.doc - 33.28 KB) Data publikacji: 2006-02-02 10:50:45 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1434

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-01 12:51:43
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 10:51:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-02 10:51:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony