Uchwała Nr XXXI/9/06 z 14 marca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXI/9/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 marca 2006r

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58, ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. N r 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Gminy postanawia zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych kredyt w wysokości 390 000 zł.
2. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
3. Kwota kredytu w wysokości 390 000 zł przeznaczona będzie na sfinansowanie:
- opracowania projektu na kanalizację sanitarną w miejscowościach: Smogorzów, Topola, Podlasek i Konary,
- opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Suchowola, Szklanów, Mietel, Mariampol, Szczeglin, Klępie Górne, Nowa Wieś i Białoborze –Hektary oraz Falęcin Stary,
- opracowania projektu na odbudowę zamku w Stopnicy,
- opracowania dokumentacji technicznej na termomodernizacje szkół w Czyżowie, Suchowoli, Klępiu Górnym, Smogorzowie, Mietlu i Stopnicy oraz budynku na stadionie.

§ 2

Spłata kredytu następowała będzie z dochodów własnych gminy tj. z podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągnięcia kredytu w imieniu Gminy w kwocie 390 000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1164

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-16 14:54:25
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-06-07 11:48:04
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-07 11:48:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony