Uchwała Nr XXXII/11/06 z 27 kwietnia 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXII/11/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie od Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Stopnicy darowizny nieruchomości zabudowanej o pow. 0,06 ha położonej w Konarach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 326, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi Księgę Wieczystą nr 46498.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Stopnicy w dniu 15.03.2006 roku, złożyła wniosek do Wójta Gminy Stopnica, o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Stopnica nieruchomości zabudowanej położonej w Konarach o pow. 0,06 ha oznaczonej nr 326. W przejętym budynku, po przeprowadzonym remoncie kapitalnym, będzie się mieściła świetlica wiejska.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1184

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-16 14:55:29
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-06-07 11:48:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-07 11:48:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony