Uchwała Nr XXXII/12/06 z 27 kwietnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXII/12/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się z dniem 1 stycznia 2006 roku miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Stopnica – Ryszarda Zycha w następującej wysokości:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 630 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie 1 550 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 472 zł,
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 926 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta gminy należy do właściwości rady gminy.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1199

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-16 14:55:51
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-05-18 13:41:13
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-18 13:41:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony