Uchwała Nr XXXII/15/06 z 27 kwietnia 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXII/15/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik „ Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2006 rok ” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Załączone pliki:

Załącznik
(U_15_06_zal.xls - 27.648 KB) Data publikacji: 2006-05-18 14:50:50 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1152

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-16 14:56:37
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-05-18 13:19:05
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-18 14:50:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony