Uchwała Nr XXXIII/17/06 z 20 czerwca 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIII/17/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 20 czerwca 2006r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę zł25.000,00
w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę zł 21.500,00
w dziale 710 w rozdziale 71004 w § 4300 o kwotę zł 44.400,00 

§ 2

2. Zwiększa się wydatki budżetowe
w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę zł 44.400,00
z przeznaczeniem na projekt chodnika przy drodze krajowej,
w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 6050 o kwotę zł 21.500,00
z przeznaczeniem na zakup budynku po byłej ogrodniczej w Strzałkowie,
w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 2580 o kwotę zł 25.000,00
z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla OSP w Czyżowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1105

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-27 11:17:18
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-06-27 11:35:05
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-27 11:35:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony