Uchwała Nr XXXIII/19/06 z 20 czerwca 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIII/ 19/06
RADY GMINY STOPNICA
z dnia 20 czerwca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_19_zal.xls - 29.696 KB) Data publikacji: 2006-07-10 13:36:16 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1092

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-27 11:17:47
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-07-10 13:36:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-07-10 13:36:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony