Uchwała Nr XXXIII/20/06 z 20 czerwca 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIII/20/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Stopnicy uchwala,
co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie od Pani Różańskiej Rozalii zam. Klępie Dolne darowizny nieruchomości zabudowanej o pow. 2,5607 ha położonej w Klępiu Dolnym, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 50 i 371 których jest właścicielką na podstawie aktu własności ziemi nr PBG-ON-451-1-11-5/28/75.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

Uzasadnienie

Pani Różańska Rozalia znajduje się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świniarach. Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju oraz opiekun prawny wyrazili zgodę na darowanie działek nr 50 i 371 o pow. 2,5607 ha na rzecz Gminy Stopnica. Sprzedaż przez Gminę tych działek umożliwi utrzymanie podopiecznej w domu opieki.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1149

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-27 11:18:17
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-07-10 12:53:36
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-07-10 12:53:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony