Uchwała Nr XXXIII/21/06 z 20 czerwca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIII/21/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie zakupu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się nabyć zabudowaną działkę nr 85 o pow. 0,20 ha położoną w Strzałkowie, od Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo- Pszczelarskiej w Busku- Zdroju, za kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku na świetlicę wiejską.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie

Rejonowa Spóldzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Busku Zdroju ogłosiła do sprzedaży działkę zabudowaną nr 85 w Strzałkowie. Mieszkańcy wsi Strzałków zwrócili się z wnioskiem do tut. Urzędu o dokonanie wykupu w/w działki z przeznaczeniem budynku po adaptacji na świetlicę wiejską.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1202

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-27 11:18:43
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-07-10 12:54:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-07-10 12:54:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony