Zarządzenie Nr 27/06 z 19 czerwca 2006r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 27/06
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie kuchni w Szkole Podstawowej w Stopnicy, w następującym składzie:

1. Helena Rokita - Przewodnicząca Komisji
2. Krzysztof Rogala - Sekretarz Komisji
3. Andrzej Banach - Członek Komisji

§ 2

Ustalam termin odbioru na 27.06.2006 roku godz. 1200. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 998

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-07-11 08:00:12
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-07-11 08:19:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-07-11 08:19:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony