Uchwała Nr XXXIV/28/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/28/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie przyjęcia statutu przedszkola
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.), art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.), Rada Gminy w Stopnicy postanawia:

§ 1

Przyjąć statut Przedszkola w Stopnicy w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący przedszkole nadaje statut.

Załączone pliki:

Statut Przedszkola
(U_06_28_zal.doc - 79.36 KB) Data publikacji: 2006-08-14 12:59:44 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1101

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:36:28
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-14 13:00:16
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-14 13:00:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony