Uchwała Nr XXXIV/29/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIV/29/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 26 lipca 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 w rozdziale 90001 w § 6298 o kwotę zł. 838.544,00
2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 w rozdziale 90001
w § 6298 o kwotę zł. 428.562,00
w § 6339 o kwotę zł 65.933,00

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe:
a) w dziale 900 w rozdziale 90001
w § 6050 o kwotę zł 263.456,00
w § 6058 o kwotę zł 838.544,00
b) w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę zł 207.000,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe:
a) w dziale 900 w rozdziale 90001
w § 6050 o kwotę zł 205.505,00
w § 6058 o kwotę zł 428.562,00
w § 6059 o kwotę zł 65.933,00
b) w dziale 600 w rozdziale 60016
w § 4270 o kwotę zł 57.951,00
w § 4300 o kwotę zł 207.000,00

§ 3

Zmianie ulegają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie:
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami). Wartość inwestycji pod nazwą „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stopnica ul. Źródła, ul.Kościuszki i ul.3-go Maja” po przetargu uległa zmianie.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1066

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:36:38
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-07 08:36:59
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 08:36:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony