Zarządzenie Nr 66/06 z dnia 20 października 2006r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 66/06
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 20 października 2006r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.


Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/74/2006 z dnia 16 października 2006r ( pismo Znak:Fn.I.3011.1/74/2006 z dnia 2006-10-16 Wydziału Finansów Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach)
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2030
      o kwotę zł 4.848
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4300
 o kwotę zł 4.848
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1039

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 12:42:18
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-11-17 12:46:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 12:46:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony