Uchwała Nr III/21/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr III/ 21/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art.191 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1) Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt.1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 


Uzasadnienie:

W roku budżetowym 2006 nie będą zakończone usługi remontowe i inwestycje i dlatego nie będą wydatkowane środki określone w załącznikach nr 1 i 2.
W związku z powyższym powstała potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 896

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:22:27
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 09:31:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:31:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony