Uchwała Nr II/10/06 z 4 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr II/10/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165, 184 ust. 1, art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz pisma Ministra Finansów Znak:ST5-4822-22g/2006 z dnia 08.11.2006r. Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758, rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 16.627,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801, rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 16.627,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie:

Zwiększenie zakupu energii wiąże się ze znacznymi wydatkami za ogrzewanie budynków szkolnych w miesiącach I-IV 2006r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 880

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:40:53
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 09:48:08
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:48:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony