Uchwała Nr I/5/06 z 25 listopada 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr I/5/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 listopada 2006r.

W sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego rady gminy.

Na podstawie art. 14 i 25 ust. 4.6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142. póz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wysokość diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Stopnicy w kwocie l.200 -złotych miesięcznie.

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 836

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-20 08:47:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 13:38:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:38:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony