Zarządzenie Nr 29/07 z 9 maja 2007r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 29/07
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 09 maja 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr3011/37/2007 z dnia 30kwietnia 2007 (pismo Znak: FN.I.3011/37/2007 z dnia 2007-04-30 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu ) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 010, w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę zł 70.828 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 010, w rozdziale 01095
w § 4430 o kwotę 69.439,22 zł
w § 4170 o kwotę 1.160,70 zł
w § 4110 o kwotę 199,64 zł
w § 4120 o kwotę 28,44 zł
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
w dziale 758, w rozdziale 75818, w § 4810 o kwotę 2.000 zł
w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 4750 o kwotę 6.500 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe
w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 4140 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 4280 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
w dziale 926, w rozdziale 92605, w § 4210 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów tenisowych (rakiety tenisowe, piłeczki, naciągi).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 774

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 11:07:38
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-25 12:17:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 12:17:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony