Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Wynik postepowania:
Gmina Stopnica informuje, że w odpowiedzi na prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, którego przedmiotem jest „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, która zaoferowała ryczałtowe wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w wysokości 13 899,00 zł brutto. (oferta Nr 5 złożona w dniu 18 lipca 2016r.)Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 718
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2016-07-08 12:48:47
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2016-07-08 12:52:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu