Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Stopnica oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica

Wynik postepowania:
Zamawiający - Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie przetargu Or.271.5.2016 - do pobrania w formacie PDF
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 748
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2016-07-27 14:26:30
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2016-07-27 14:27:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu