Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Wynik postepowania:
Zamawiający - Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie przetargu Or.271.2.2017 - do pobrania w formacie PDF
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 650
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2017-03-08 13:30:39
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2017-03-08 13:49:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu