Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2017 roku

Wynik postepowania:
Stopnica, dnia 2017-04-27 Znak: Or.271.1.13.2017 Gmina Stopnica informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, w sprawie: „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie Gminy Stopnica (około 1000 m2 ) oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie Gminy Stopnica (około 5000 m2 )” w ramach zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2017 roku Dla realizacji niniejszego zadania wybrany został wykonawca : Paweł Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlano - Handlowe EKO; Mikułowice 261; 28-100 Busko-Zdrój, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 20 630,00 złotych brutto, tj.: • Demontaż, transport i utylizacja 1 m2 płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie Gminy Stopnica – 4,43 zł brutto • Pakowanie, transport i utylizacja 1 m2 płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie Gminy Stopnica – 3,24 zł brutto Ponadto w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli: 1. Tonsmeier Wschód Sp. Z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom oferując cenę 24 320 zł brutto (7,02 zł i 3,46 zł), 2. Paź Bogusław AUTO-Złom Usługi Pogrzebowe EDEN; Świniary Stare BN; 27-670 Łoniów oferując cenę: 25 546,03 zł ( 5,99 zł i 3,91 zł), 3. PHUP „EURO-GAZ” Sp. j. Zgórsko, ul. Leśna 48; 26-052 Nowiny oferując cenę: 21 550,00 zł (4,50 zł i 3,41 zł), 4. RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński Piotr Malinowski, 91-498 Łódź, ul. Studzińskiego 48 m. 8, oferując cenę 32 580,00 zł brutto (7,23 zł i 5,07 zł), 5. INWESTBUD Sp. z o.o.; 02-968 Warszawa; ul. Przyczółkowa 124A oferując kwotę 35 640,00 zł (8,64 zł i 5,40 zł), 6. Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.; 28-142 Tuczępy; Dobrów 8, oferując cenę 20 730 zł (5,08 zł i 3,13 zł) za wykonanie przedmiotu zamówienia.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 487
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2017-04-18 11:08:39
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2017-04-18 11:15:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu