Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego

Wynik postepowania:
Stopnica, dnia 2017-05-12 Znak: Or.271.1.14.2017 Gmina Stopnica informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, na zadanie: „Wykonanie kompletnego projektu budowlanego na: zadanie 1- „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Czyżowie” w ramach zadania inwestycyjnego „Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Czyżow” zadanie 2 – „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Smogorzowie” w ramach zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na przysiółku Ogrodowa w Smogorzowie” Dla realizacji niniejszego zadania wybrany został wykonawca : Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Elektroinwestprojekt Bartłomiej Maj, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Westerplatte 9, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 7 810,50 złotych brutto. Ponadto w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Józef Wieloch, ul. Waryńskiego 24, 28-100 Busko-Zdrój, oferując cenę: 10 824,00 zł. za wykonanie przedmiotu zamówienia.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 541
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-05-02 14:43:19
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-05-02 14:51:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu