Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Stopnica

Wynik postepowania:
Stopnica, dnia 2017-07-12 Znak: Or.271.1.20.2017 Gmina Stopnica informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, na zadanie: „Zakup i dostawa do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn.: Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Stopnica”. Część I zamówienia obejmująca zakup i dostawę pomocy dydaktycznych – postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Część II zamówienia obejmująca zakup i dostawę wyposażenia pracowni – wybrano ofertę Firmy Produkcyjno – Handlowo – Usługowej „MADEKS” Agnieszka Sikora, Koszyce Małe, ul. Lipowa 21, 33-111 Koszyce Wielkie za cenę 7.927,00 złotych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W tej części postępowania wpłynęła jedna oferta.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 555
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-07-04 14:36:16
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-07-04 14:53:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu