Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Wynik postepowania:
Zamawiający – Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia: I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia tj. : zakup biletów miesięcznych umożliwiających przejazd dzieci i uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy w roku szkolnym 2017/2018 wybrano ofertę Oferta Nr 4 Robert Markowski ul. 3 Maja 31, 28-130 Stopnica Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu zamawiający w SIWZ przyjął następujące kryteria oceny ofert: Cena – 60 Czas podstawienia autobusu zastępczego - 20 Termin płatności faktury – 20 Po przeprowadzeniu oceny ofert, oferta Nr 4 złożona przez w/w Wykonawcę okazała się najkorzystniejsza. Za kryterium „cena” otrzymała 60 punktów, za kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego” oferta otrzymała 20 punktów oraz za „termin płatności faktury” otrzymała punktów 20. Łącznie oferta w/w Wykonawcy otrzymała 100 pkt. Dla realizacji części zamówienia Nr 1 złożono jeszcze następujące oferty podlegające ocenie: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów, ul. Krakowska 51 (łączna punktacja- 96,25 pkt [kryterium cena 56,25 pkt, kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego- 20 pkt, termin płatności faktury- 20 pkt]; Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „BUS-TOUR” Mariola Gwóźdź Samocice 113, 33-220 Bolesław (łączna punktacja- 94,50 pkt [kryterium cena 54,50 pkt, kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego- 20 pkt, termin płatności faktury- 20 pkt]. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia tj. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stopnica do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie w roku szkolnym 2017/2018, wybrano ofertę: Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUS-TOUR” Mariola Gwóźdź Samocice 113, 33-220 Bolesław Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu zamawiający w SIWZ przyjął następujące kryteria oceny ofert: Cena – 60 Czas podstawienia autobusu zastępczego - 20 Termin płatności faktury – 20 Po przeprowadzeniu oceny ofert, oferta Nr 4 złożona przez w/w Wykonawcę okazała się najkorzystniejsza. Za kryterium „cena” otrzymała 60 punktów, za kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego” oferta otrzymała 20 punktów oraz za „termin płatności faktury” otrzymała punktów 20. Łącznie oferta w/w Wykonawcy otrzymała 100 pkt. W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na w/w zadanie wpłynęło 4 oferty. Dla realizacji części zamówienia Nr 2 złożono jeszcze następującą ofertę podlegającą ocenie: Robert Markowski ul. 3 Maja 31, 28-130 Stopnica (łączna punktacja- 95,26 pkt [kryterium cena 55,26 pkt, kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego- 20 pkt, termin płatności faktury- 20 pkt].Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 740
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-07-11 14:53:49
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-07-11 15:04:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu