Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i dostawa do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Stopnica

Wynik postepowania:
Stopnica, dnia 2017-08-09 Znak: Or.271.1.21.2017 Wg rozdzielnika Gmina Stopnica informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, w sprawie: „Zakup i dostawa do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Stopnica”. Dla realizacji niniejszego zadania wybrany został wykonawca : 1) JANGAR Grażyna Gach, Al. Wyścigowa 18/39, 02-681 Warszawa – kwota oferty brutto 21 372,70 zł W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęło więcej ofert.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 544
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-07-13 14:31:13
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-07-13 14:35:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu