Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Wynik postepowania:
Zamawiający – Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia: I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę: Oferta Nr 2- Firma Handlowo Transportowo Usługowa WIESŁAW, Tomasz Głąb 28-142 Tuczępy. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu zamawiający w SIWZ przyjął następujące kryteria oceny ofert: Cena – 60 Czas reakcji na zgłoszenie - 20 Termin płatności faktury – 20 Po przeprowadzeniu oceny ofert, oferta Nr 2 złożona przez w/w Wykonawcę okazała się najkorzystniejsza. Za kryterium „cena” otrzymała 60 punktów, za kryterium „czas reakcji na zgłoszenie” oferta otrzymała 20 punktów oraz za „termin płatności faktury” otrzymała punktów 20. Łącznie oferta w/w Wykonawcy otrzymała 100 pkt. W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty. II. W postępowaniu ofertę złożył również Dawid Wilk prowadzący działalność gospodarczą pn. "Usługi Koparko – Ładowarką, Dawid Wilk, 28-130 Stopnica; Skrobaczów 83A". Oferta uzyskała następującą punktację: w kryterium cena- 58,54 pkt, w kryterium czas reakcji- 20 pkt, w kryterium termin płatności- 20. Łączna punktacja: 98,94 pkt.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 420
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-07-13 14:52:49
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-07-13 14:56:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu