Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2018 roku

Wynik postepowania:
Stopnica, dnia 2018-06-15 Znak: Or.271.1.16.2018 Gmina Stopnica informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, w sprawie: „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie Gminy Stopnica (około 1000 m2 ) oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie Gminy Stopnica (około 8000 m2 )” w ramach zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2018 roku Dla realizacji niniejszego zadania wybrany został wykonawca : Paweł Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO; Mikułowice 261; 28-100 Busko-Zdroj, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 28.200,00 złotych brutto, tj.: • Demontaż, transport i utylizacja 1 m2 płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie Gminy Stopnica – 5,00 zł brutto • Pakowanie, transport i utylizacja 1 m2 płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie Gminy Stopnica – 2,90 zł brutto Ponadto w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli: 1. Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.; 28-142 Tuczępy; Dobrów 8, oferując cenę 30 304,80 zł brutto (5,16 zł i 3,14 zł), 2. PHUP „EURO-GAZ” Sp. j. Zgórsko, ul. Leśna 48; 26-052 Nowiny, oferując cenę 38 250,00 zł brutto (7,13 i 3,89) 3. RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński Piotr Malinowski, 91-498 Łódź, ul. Herlinga-Grudzińskiego 48 m. 8, oferując cenę 28 350,00 zł brutto (5,07 i 2,91), 4. Paź Bogusław AUTO-Złom Usługi Pogrzebowe EDEN; Świniary Stare; 27-670 Łoniów oferując cenę: 53 892,00 zł ( 7,42 zł i 5,82 zł), 5. ŁGW Rembud Agnieszka Golisz, 93-378 Łódź, ul. Mieszkalna 41/24, oferując cenę: 31 500,00 zł (5,90 zł i 3,20 zł), 6. P.W. EKOTOP Renata Kazibudzka, 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 234A, oferując cenę 37 180,00 zł brutto (5,82 zł i 3,92 zł), za wykonanie przedmiotu zamówienia.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 440
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2018-05-14 12:20:33
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2018-05-14 12:22:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu