Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Wynik postepowania:
Zamawiający - Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie przetargu Or.271.3.2019 - do pobrania w formacie PDF
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 357
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2019-03-13 14:50:08
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2019-03-13 14:58:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu