Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi Mariampol- Mietel dz.nr 1517, 1518 od km 0+000 do km 1+400

Wynik postepowania:


Zamawiający - Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie przetargu Or.271.9.2019 - do pobrania w formacie PDF
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 417
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-08-07 12:13:38
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-08-07 12:54:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu