Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Opracowanie opinii hydrogeologicznej

Wynik postepowania:
Znak: Or.271.1.17.2020 Stopnica, 07.07.2020 Gmina Stopnica informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Opracowanie opinii hydrogeologicznej” wybrano ofertę Wykonawcy SKAR CENTRUM Sp. z o.o., ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 Kielce za cenę 3 690,00 zł brutto. W postępowaniu ponadto wpłynęły następujące oferty: 1. Euro-Branch Rafał Serafin, ul. Zwycięska 36/6, 53-033 Wrocław na kwotę 12 850,00 zł, 2. HPC POLGEOL Spółka Akcyjna, ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa na kwotę 9 225,00 zł, 3. GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 552, 03-994 Warszawa na kwotę 12 300,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 246
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2020-06-17 07:16:02
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2020-06-17 07:17:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu