Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 431

Data publikacji:
2016-07-08 12:48:47

Przedmiot: Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, na postawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023, zgodnie z:

-  wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,

-  wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dla projektów realizowanych z  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Konkursu Dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w szczególności z załącznikiem nr 1 do Regulaminu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

- innymi dokumentami strategicznymi krajowymi i wojewódzkimi oraz dokumentami planistycznymi i strategicznymi obowiązującymi dla Gminy Stopnica.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 21.11.2016 r. (w terminie tym dokonane zostaną wszystkie czynności niezbędne do uchwalenia PR w tym m.in. przeprowadzenie postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu oraz wprowadzenie wszystkich zmian wskazanych przez ekspertów ds. rewitalizacji działających w strukturach Urzędu Marszałkowskiego). 

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena 100 %

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lipca 2016r. o godzinie 12:00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zawarte są w treści zapytania ofertowego, które zostało opublikowane poniżej (w plikach do pobrania).

     


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe.docTreść zapytania ofertowego oraz załączniki (zapytanie_ofertowe.doc - 453.12 KB)
Data publikacji: 2016-07-08 12:51:35 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zal_zapytanie_ofertowe_opracowanie_GPR.xlsZałącznik do formularza oferty (Zal_zapytanie_ofertowe_opracowanie_GPR.xls - 45.568 KB)
Data publikacji: 2016-07-08 12:52:10 Redaktor: Mirosław Rajtar
odpowiedzi_na_pytania_program_rewitalizacji.docOdpowiedzi na pytania Wykonawców (odpowiedzi_na_pytania_program_rewitalizacji.doc - 364.032 KB)
Data publikacji: 2016-07-11 08:48:29 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1142
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2016-07-08 12:48:47
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2016-07-08 12:52:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu