Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 436

Data publikacji:
2016-07-19 14:28:47

Przedmiot: Zakup podnośnika koszowego (zwyżki) w postaci podestu ruchomego przejezdnego

Treść przetargu:

I. Zamawiający: 

Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, NIP 655-17-68-527,  Regon 291010783


II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakup podnośnika koszowego (zwyżki) w postaci podestu ruchomego przejezdnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Kryteria oceny oferty:

Kryterium oceny oferty: najniższa cena 100 %.

V. Miejsce, termin składania oferty:

Termin składania oferty upływa w dniu  25 lipca 2016 r. o godzinie 14.00 (data wpływu do siedziby Zamawiającego.). Podpisaną ofertę wraz z załącznikami można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@stopnica.pl, faksem na numer: 41 3779 606, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój 10).

VI. Imię i nazwisko  oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia:

Mirosław Rajtar tel: +48 41 3779 802,  fax: +48 41 3779 606, miroslawrajtar@stopnica.pl

VII. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia (postępowania- zapytania ofertowego) w szczególności w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_podnosnik_koszowy2.docTreść zapytania ofertowego oraz załączniki (zapytanie_ofertowe_podnosnik_koszowy2.doc - 97.792 KB)
Data publikacji: 2016-07-19 14:36:06 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 504
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2016-07-19 14:28:47
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2016-07-19 14:36:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu