Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 438

Data publikacji:
2016-08-11 09:36:05

Przedmiot: Gmina Stopnica informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy można składać oferty na zorganizowanie wesołego miasteczka podczas imprezy Majówka Stopnicka 2017 oraz Dni Stopnicy 2017

Treść przetargu:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zapewnienie i organizacja wesołego miasteczka. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Krzysztof Rogala, tel. (41) 3779 801, Mirosław Rajtar, tel. (41) 3779 802. Oferty należy przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy lub złożyć osobiście do dnia  19.08.2016r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 14:30 w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się przesłanie podpisanej oferty faksem (tel. 41 3779 606) bądź mailem (przetargi@stopnica.pl). Oferta powinna zawierać kwotę, jaką dzierżawca jest w stanie zapłacić za wydzierżawienie działki w Stopnicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego (obiekt szkolno- sportowy) pod zorganizowanie wesołego miasteczka na czas organizacji ww. imprez oraz zdjęcia i opis oferowanych urządzeń, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania niniejszych urządzeń oraz dokumenty potwierdzające, że dzierżawca jest ich właścicielem.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest zapewnienie min. 10 urządzeń w tym min. 3 urządzenia o charakterze ekstremalnym tzn. dla młodzieży i dorosłych (ograniczenie korzystania z nich przez dzieci- ze względu na wiek, wzrost).

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o następujące kryteria ofert: - najwyższa cena- 50 %; atrakcyjność oferowanych urządzeń- 50 %. Z dzierżawcą, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów zostanie zawarta umowa dzierżawy będąca załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Oprawa artystyczna zapewniona będzie ze strony organizatora imprezy.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty częściowej tj. tylko na organizację wesołego miasteczka podczas jednej z imprez.

Każda z ww. imprez trwać będzie dwa dni: sobota i niedziela.

Orientacyjne godziny trwania imprezy: sobota 17:00-2:00, niedziela 15:00-2:00.

Zamawiający po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert zastrzega możliwość przeprowadzenia licytacji lub unieważnienie postępowania.


Załączone pliki
oferta_projekt_umowy_wesole_miasteczko_2017.docFormularz oferty, projekt umowy (oferta_projekt_umowy_wesole_miasteczko_2017.doc - 38.4 KB)
Data publikacji: 2016-08-11 09:54:15 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 565
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2016-08-11 09:36:05
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2016-08-11 10:03:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu