Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 451

Data publikacji:
2017-03-14 10:27:25

Przedmiot: Usługi równiarką drogową przy remoncie, modernizacji nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych.

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                               Stopnica, dnia 2017-03-14
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606
Znak: Or.271.1.9.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Gmina Stopnica informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi równiarką drogową przy remoncie, modernizacji nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych. Wykonawca powinien dysponować równiarką drogową i być dyspozycyjny na każde żądanie zamawiającego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagalny termin realizacji – do dnia 15.10.2017 roku

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:
najniższa cena  100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :

Oferty na załączonym formularzu należy składać w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Stopnica do dnia 22.03.2017 roku do godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2017r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu.
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Kontakt telefoniczny – Krzysztof Rogala  41  3779801


Załączone pliki
zapytanie_rowniarka_2017.docFormularz Oferty, Projekt Umowy (zapytanie_rowniarka_2017.doc - 37.888 KB)
Data publikacji: 2017-03-14 10:39:29 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 507
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2017-03-14 10:27:25
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2017-03-14 10:40:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu