Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 453

Data publikacji:
2017-03-30 10:26:06

Przedmiot: Rozbudowa placu zabaw w Falęcinie Starym polegająca na dostawie i montażu następujących elementów: sześciokąta wielofunkcyjnego, karuzeli tarczowej z siedzeniami, huśtawki oraz dwóch sprężynowców.

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                      Stopnica, dnia 2017-03-30
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606
Znak: Or.271.1.10.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 37.53.52.00-9 – Wyposażenie placów zabaw; 37.53.52.10-2 – Huśtawki (pionowe) do placów zabaw;  37.53.52.30-8 – Karuzele do placów zabaw; 37.53.52.40-1 – zjeżdżalnie do placów zabaw; 37.53.52.50-4 – Huśtawki (poziome) do placów zabaw

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa placu zabaw w Falęcinie Starym polegająca na dostawie i montażu następujących elementów: sześciokąta wielofunkcyjnego, karuzeli tarczowej z siedzeniami, huśtawki oraz dwóch sprężynowców.

Przedmiot w szczególności obejmuje:
Dostawę i montaż:

  • sześciokąt wielofunkcyjny – urządzenie sprawnościowe składające się z przynajmniej sześciu różnych stanowisk do wykonywania ćwiczeń fizycznych (m. in. ścianki wspinaczkowej, przeplotni, zestawu do podciągania  itp.)  wspólnie tworzących zestaw zbudowany na planie sześciokąta. Minimalne wymiary urządzenia 2,6 m x 3,0 m. wysokość 2,0 m, mocowanie w gruncie lub na kotwach stalowych (zalecane); belki drewniane okrągłe z drewna, impregnowane ciśnieniowo. Drążki i inne elementy metalowe wykonane z rurek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Elementy złączne ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
  • karuzela tarczowa z siedzeniami– o wymiarach min. 1,50 x 0,8 m, wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie. Elementy złączne ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
  •  huśtawka ważka – o długości min. 3 m, elementy nośne wykonane z drewna okrągłego, impregnowanego ciśnieniowo. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy złączne ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
  • sprężynowiec „konik” o wym. wys: 0,8 m; długość 1,05 m; Elementy urządzenia wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprężyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy złączne ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
  • sprężynowiec „motorek” o wym. wys: 0,8 m; długość 1,0 m; Elementy urządzenia wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprężyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy złączne ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

IV. KRYTERIA OCENIANIA OFERT I ICH ZNACZENIE:
najniższa cena- 100 %

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT :
Ofertę należy przesłać faxem na nr: 41 3779 606, pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Stopnica lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl do dnia 10.04.2017 r. do godziny 12:00.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Rogala tel. 41 377 98 01.


Załączone pliki
formularz_oferty_projekt_umowy_Falecin_Stary .docFormularz Oferty, Projekt Umowy (formularz_oferty_projekt_umowy_Falecin_Stary .doc - 76.288 KB)
Data publikacji: 2017-03-30 10:27:28 Redaktor: Mirosław Rajtar
info_dla_wykonawcow.pdfInformacje dla Wykonawców (info_dla_wykonawcow.pdf - 232.201 KB)
Data publikacji: 2017-04-05 08:51:38 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 577
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2017-03-30 10:26:06
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2017-03-30 10:28:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu