Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 454

Data publikacji:
2017-04-14 08:28:09

Przedmiot: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych sodowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami stalowymi

Treść przetargu:

I. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 236 sztuk używanych sodowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami stalowymi
o następujących parametrach :

1) Rok produkcji: 2007-2011

2) Moc opraw: 70-250 W

3) Długość wysięgnika stalowego: 1-1,5 m

4) Typ oprawy: OUSc oraz SGS

II .Sprzedający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości sprzedawanych opraw o 10 sztuk.

III .Sprzedający nie udziela gwarancji, ani rękojmi na sprzedawany asortyment.

IV. Cena wywoławcza za sztukę wynosi: 170 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

V. Oferta musi obejmować wyłącznie zakup całej ilości w/w pozycji .Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych na mniejsze ilości  lub wybrane elementy.  

VI.Z oferentem który zaproponuje najwyższą cenę za zakup przedmiotów opisanych w pkt. I zawarta zostanie umowa sprzedaży.

VII. Kupujący własnym nakładem sił i środków zobowiązany jest odebrać przedmiot sprzedaży w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odbiór zakupionych opraw może mieć miejsce od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo- odbiorczy na podstawie którego wystawiona zostanie faktura VAT z 7 dniowym terminem płatności.

VIII. Oferent winien dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym ustaleniu daty z przedstawicielami Referatu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy (tel. 41 3779 219).

IX. Złożenie oferty oznacza iż kupujący zapoznał się dokładnie ze stanem technicznym opraw.  

X. Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „przetarg - oprawy”  należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres Urzędu Miasta i Gminy Stopnica lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl do dnia 21.04.2017 r. do godziny 12:00. Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego .

XI. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej bądź telefonicznie.


Załączone pliki
formularz_oferty_oprawy.docFormularz oferty (formularz_oferty_oprawy.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2017-04-14 08:53:11 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 427
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2017-04-14 08:28:09
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2017-04-14 08:35:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu