Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 455

Data publikacji:
2017-04-18 11:08:39

Przedmiot: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2017 roku

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                         Stopnica, dnia 2016-04-18
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606
Znak: Or.271.1.13.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie Gminy Stopnica (około 1000 m2 ) oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie Gminy Stopnica (około 5000 m2 )” w ramach zadania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2017 roku
Podane ilości płyt azbestowych są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilości w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wystąpienie w/w okoliczności nie będzie stanowiło podstawy do wniesienia roszczenia wobec Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający określa minimalną ilość zamówienia na 4000 m2 płyt azbestowych do pakowania, transportu i utylizacji.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 września 2017 roku.

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:
najniższa cena -  100 %
(łączna cena  oferty obejmująca demontaż, transport i utylizację płyt azbestowych w ilości 1000 m2 oraz pakowanie, transport i utylizację płyt azbestowych w ilości 5000 m2 )

V. Miejsce i termin złożenia ofert :
Ofertę należy przesłać pocztą,  faxem  na nr: 41 377606, lub na adres e-mail: budownictwo@stopnica.pl; przetargi@stopnica.pl  do dnia  26.04.2017 r. do godziny 15:00.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Marta Kapusta tel. 41 377 98 00


Załączone pliki
Formularz_Oferty_i_projekt_umowy_azbest_2017.docFormularz Oferty, Projekt Umowy (Formularz_Oferty_i_projekt_umowy_azbest_2017.doc - 89.088 KB)
Data publikacji: 2017-04-18 11:15:10 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 486
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2017-04-18 11:08:39
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2017-04-18 11:15:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu