Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 459

Data publikacji:
2017-05-02 14:43:19

Przedmiot: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                     Stopnica, dnia 2017-05-02
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

Znak: Or.271.1.14.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod CPV 71.32.31.00-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego na:
zadanie 1- „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Czyżowie” w ramach zadania inwestycyjnego  „Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Czyżow”
zadanie 2 – „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Smogorzowie” w ramach zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na przysiółku Ogrodowa w Smogorzowie” 

Opis przedmiot zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- rozpoczęcie prac projektowych – bezpośrednio po podpisaniu umowy
- zakończenie prac projektowych – 31.07.2017 r.

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena   100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :
Ofertę należy przesłać: pocztą - Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica; faxem ,na nr: 41 377606,lub na adres e-mail: budownictwo@stopnica.pl , przetargi@stopnica.pl do dnia 12.05.2017 r. do godziny 12:00

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Rogala tel. 41 377 98 01


Załączone pliki
OPZ.zipZałącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu zamówienia (OPZ.zip - 599.917 KB)
Data publikacji: 2017-05-02 14:48:30 Redaktor: Krzysztof Rogala
formularz_oferty_projekt_umowy_oswietlenie_czyzow_smogorzow.docZałącznik Nr 2 - Formularz Oferty, projekt umowy (formularz_oferty_projekt_umowy_oswietlenie_czyzow_smogorzow.doc - 64 KB)
Data publikacji: 2017-05-02 14:51:19 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 536
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-05-02 14:43:19
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-05-02 14:51:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu