Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 474

Data publikacji:
2017-08-17 10:50:29

Przedmiot: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup urządzeń w celu utworzenia zewnętrznej siłowni w miejscowościach Falęcin Stary i Szczeglin

Treść przetargu:

Zamawiający- Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28- 130 Stopnica, zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup urządzeń w celu utworzenia zewnętrznej siłowni w miejscowościach Falęcin Stary i Szczeglin”. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego:

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (Zał. Nr 1- Formularz oferty, Załącznik Nr 2- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Załącznik Nr 3- Projekt umowy, Załącznik Nr 4- Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.stopnica.pl/bip) bądź pobrać z sekretariatu Zamawiającego (ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawcą ofert częściowych.

Podpisaną ofertę (przez osobę uprawnioną)  należy przesłać na adres Zamawiającego (Gmina Stopnica) w formie papierowej lub elektronicznej faksem na nr 41 3779 606 bądź mailem: przetargi@stopnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godziny: 12:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.08.2017r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter).

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena- 100 %.

Osoba do kontaktu: Mirosław Rajtar, Tel. 41 3779 802.

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków: Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017r.”


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_zewnetrzne_silownie_2017.docZapytanie ofertowe (zapytanie_ofertowe_zewnetrzne_silownie_2017.doc - 345.088 KB)
Data publikacji: 2017-08-17 12:29:36 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 398
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2017-08-17 10:50:29
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2017-08-17 12:30:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu