Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 477

Data publikacji:
2017-08-31 08:53:54

Przedmiot: Wykonanie kompletnego projektu budowlanego na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica”
z podziałem na 3 zadania:
• zadanie 1 – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 73 Podlasek – Wolica ” o długości ok. 0,5 km
• zadanie 2 – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 73 Stopnica – Mietel ” o długości ok. 1,6 km
• zadanie 3 – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 73 Mietel – Szczeglin ” o długości ok. 1,5 km

Treść przetargu:

Stopnica, dnia 2017-08-31

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 

Znak: Or.271.1.24.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000,00 euro

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod CPV 71.32.31.00-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego na zadanie pn.  „Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica” z podziałem na 3 zadania:

·         zadanie 1 –  „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 73 Podlasek – Wolica ” o długości ok. 0,5 km

·         zadanie 2 – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 73 Stopnica – Mietel ” o długości ok. 1,6 km

·         zadanie 3 – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 73 Mietel – Szczeglin ” o długości ok. 1,5 km

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie prac projektowych – bezpośrednio po podpisaniu umowy

- zakończenie prac projektowych – 10.12.2017 r.

 

IV. KRYTERIA OCENIANIA OFERT I ICH ZNACZENIE:

najniższa cena- 100 %

 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT :

Ofertę należy przesłać faxem na nr: 41 3779 606, pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Stopnica lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl do dnia 08.09.2017 r. do godziny 12:00.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Rogala tel. 41 3779 801.


Załączone pliki
formularz_oferty_proj_umowy_oswietlenie_krajowki.docFormularz ofery i projekt umowy (formularz_oferty_proj_umowy_oswietlenie_krajowki.doc - 74.24 KB)
Data publikacji: 2017-08-31 08:59:37 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis_przemiotu_zamowienia_oswietlenie_krajowka.rarOpis przedmiotu zamówienia (Opis_przemiotu_zamowienia_oswietlenie_krajowka.rar - 4721.534 KB)
Data publikacji: 2017-08-31 09:21:58 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 458
Wprowadził do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2017-08-31 08:53:54
Opublikował: Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2017-08-31 09:03:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu