Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 484

Data publikacji:
2017-11-17 14:26:58

Przedmiot: Zakup samochodu dostawczego dla Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG Stopnica

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                Stopnica, dnia 2017-11-17

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 
Znak: Or.271.1.34.2017

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup samochodu dostawczego dla Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG Stopnica

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego:

Zał. Nr 1- Formularz oferty, Załącznik Nr 2- Projekt umowy, Załącznik Nr 3- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.stopnica.pl/bip) bądź z sekretariatu Zamawiającego (ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica).

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8

Miejsce i termin złożenia ofert :

Podpisaną ofertę (przez osobę uprawnioną)  należy przesłać na adres Zamawiającego (Gmina Stopnica) w formie papierowej lub elektronicznej, faksem na nr 41 3779 606 bądź mailem: przetargi@stopnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2017 r. do godziny: 12:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22.11.2017r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter).

Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena- 100 %.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Izabela Nycz, tel. 41 3779 219.


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_samochod_2017.docZapytanie ofertowe z załącznikami (zapytanie_ofertowe_samochod_2017.doc - 100.864 KB)
Data publikacji: 2017-11-17 14:27:49 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 370
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2017-11-17 14:26:58
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2017-11-17 14:28:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu