Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 496

Data publikacji:
2018-02-14 11:23:51

Przedmiot: Usługi równiarką drogową przy remoncie, modernizacji nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych.

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                    Stopnica, dnia 2018-02-14
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

Znak: Or.271.1.5.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Gmina Stopnica informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi równiarką drogową przy remoncie, modernizacji nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych. Wykonawca powinien dysponować równiarką drogową i być dyspozycyjny na każde żądanie zamawiającego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagalny termin realizacji – do dnia 31.10.2018 roku

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:
cena oferty  100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :

Oferty na załączonym formularzu należy składać w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Stopnica do dnia 21.02.2018 roku do godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu.
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Kontakt telefoniczny – Mirosław Siekierski  41  3779806


Załączone pliki
zapytanie_rowniarka_2018.docFormularz Oferty, Projekt Umowy (zapytanie_rowniarka_2018.doc - 41.984 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 11:27:45 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 367
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2018-02-14 11:23:51
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2018-02-14 11:28:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu