Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 507

Data publikacji:
2018-05-14 12:20:33

Przedmiot: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2018 roku

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                                  Stopnica, dnia 2018-05-14
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606
Znak: Or.271.1.16.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie Gminy Stopnica (około 1000 m2) oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie Gminy Stopnica (około 8000 m2)” w ramach zadania Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2018 roku
Podane ilości płyt azbestowych są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilości w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wystąpienie w/w okoliczności nie będzie stanowiło podstawy do wniesienia roszczenia wobec Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający określa minimalną ilość zamówienia na 6000 m2 płyt azbestowych do pakowania, transportu i utylizacji.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 września 2018 roku.

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:
najniższa cena -  100 %
(łączna cena  oferty obejmująca demontaż, transport i utylizację płyt azbestowych w ilości 1000 m2 oraz pakowanie, transport i utylizację płyt azbestowych w ilości 8000 m2)

V. Miejsce i termin złożenia ofert :
Ofertę należy przesłać pocztą,  faxem  na nr: 41 377606, lub na adres e-mail: budownictwo@stopnica.pl; przetargi@stopnica.pl  do dnia  21.05.2018 r.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Marta Kapusta tel. 41 377 98 00


Załączone pliki
Formularz_Oferty_i_projekt_umowy_azbest_2018.docFormularz Oferty, Projekt Umowy (Formularz_Oferty_i_projekt_umowy_azbest_2018.doc - 74.24 KB)
Data publikacji: 2018-05-14 12:22:30 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 441
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2018-05-14 12:20:33
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2018-05-14 12:22:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu