Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 520

Data publikacji:
2018-07-19 07:47:41

Przedmiot: Zakup rolet materiałowych do okien w budynku przedszkola w Stopnicy

Treść przetargu:

Zamawiający- Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28- 130 Stopnica, zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest „Zakup rolet materiałowych do okien w budynku przedszkola w Stopnicy”. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 45421145-2 rolety.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (Zał. Nr 1- Formularz oferty, Załącznik Nr 3- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Załącznik Nr 2- Projekt umowy, Załącznik Nr 4- Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.stopnica.pl/bip) bądź z sekretariatu Zamawiającego (ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica).

Podpisaną ofertę (przez osobę uprawnioną)  należy przesłać na adres Zamawiającego (Gmina Stopnica) w formie papierowej lub elektronicznej faksem na nr 41 3779 606 bądź mailem: przetargi@stopnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2018 r. do godziny: 12:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23.07.2018r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter).

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena- 100 %.

Osoba do kontaktu: Mirosław Rajtar, Tel. 41 3779 802.

Termin realizacji zamówienia: 23 sierpnia 2018 r.


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_rolety_do_przedszkola.docDokumentacja zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_rolety_do_przedszkola.doc - 123.904 KB)
Data publikacji: 2018-07-19 07:48:04 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 407
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2018-07-19 07:47:41
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2018-07-19 07:48:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu