Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 538

Data publikacji:
2019-03-04 14:09:21

Przedmiot: Zakup minikoparki gąsienicowej wraz z osprzętem

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                Stopnica, dnia 2019-03-04

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 

Znak: Or.271.1.13.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej 30.000 euro, którego przedmiotem jest Zakup minikoparki gąsienicowej wraz z osprzętem

 1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

  Gmina Stopnica

  28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

  tel.  41 3779 800, faks  41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

   

 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości do 30000 euro – art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

   

 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup minikoparki gąsienicowej wraz z osprzętem

 2. Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączonej szczegółowej specyfikacji technicznej.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Ofertę należy złożyć w formie:

 1. pisemnej wg załączonego formularza, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, sekretariat pok. nr 10, I piętro, lub

 2. elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

  nie później niż do dnia 8 marca 2019 roku do godziny 12:00.

   

  Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

  Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

   

 1. WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto

 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, e-maila lub poczty.

 1. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

  Mirosław Rajtar, Marta Kapusta  -  tel. 41 3779 800 .

   

  Załączniki:

  Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

  Załącznik Nr 2 – Projekt Umowy

  Załącznik Nr 3 – Szczegółowa specyfikacja techniczna

  Załącznik Nr 4 – Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_mini_koparka_2019_2.docTreść zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_mini_koparka_2019_2.doc - 116.224 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 14:09:55 Redaktor: Mirosław Rajtar
informacje_dla_wykonawcow_koparka.pdfInformacje dla Wykonawców (informacje_dla_wykonawcow_koparka.pdf - 268.228 KB)
Data publikacji: 2019-03-07 12:44:01 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 329
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-03-04 14:09:21
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-03-04 14:10:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu